To vinnere, mange meninger

Ingen førstepremie, men to andrepremier ble utdelt da juryen avsa sin Torget-dom i dag. Bergensernes reaksjoner er - selvsagt - høyst varierte.