- Vil trekkja Hardangerbrua

Sosialistisk Venstreparti vil truleg prøva å få regjeringa til å trekkja Hardangerbrua attende frå Stortinget for ein ny gjennomgang.