«Utilgjengelig i 200 år»

— Sjøsiden av Sandviken har vært utilgjengelig i 200 år. Nå må den gjenvinnes for beboerne, mener daglig leder Andres Grimelund i Rolf Olsen Group.