Bybudsjettet godkjent

Fylkesmannen godkjenner bybudsjettet, men setter strenge vilkår for kommunen.