Unnskylder blått byråd

– Det er Bergen som strever mest med å få full barnehagedekning. Dagens politiske ledelse lider under «forfedrenes» synder!