CO2-injisering var lokkemat

Shell og Statoil lanserte i vår fellesprosjektet gasskraftverk på Tjeldbergodden, vel vitande om at det er høgst usikkert om klimagassen CO2 let seg føra ned under oljefelta Draugen og Heidrun.