- River grunnen under bybanen

Arbeiderpartiets u-sving på Flyplassveien skaper reaksjoner i SV.