Og hekken vokste kjempehøy ...

Bøkehekken til Eilif H. Hansen i Gimleveien er så høy at han må bruke stillas for å stusse toppen av den åtte meter over bakken. Noen bedre?