Store vannmengder i Opo

Mye nedbør, kombinert med snøsmelting er grunnen til oransj flomvarsel fra NVE i dag, men ordføreren i Odda er ikke bekymret.