- En ny politimester skal på plass

Geir Gudmundsen kommer ikke tilbake som politimester i Hordaland politidistrikt, opplyser politidirektøren. John Christian Elden representerer Gudmundsen og sier han ikke kommer til å trekke seg.

NY MESTER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier at en ny politimester skal på plass i Hordaland politidistrikt. HÅVARD BJELLAND

NTB

Politidirektør Odd Reidar Humlegård opplyser at stillingene som politimestere i de nye politidistriktene lyses ut torsdag. Hordaland skal slås sammen med Sogn og Fjordane.

Til Spesialenheten

Politidirektøren forteller at Geir Gudmundsen fortsetter å være innbeordret til Politidirektoratet.

— Det er påvist brudd på arbeidsmiljøloven. Varslersaken må oversendes Spesialenheten, som må vurdere straffereaksjoner, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektøren sier Monika-saken har vært vanskelig, og at den tunge kritikken som er kommet i tre rapporter ikke kan gå uten at betydelige endringer skjer. Humlegård sier problemene som er beskrevet ikke bare knytter seg til Hordaland politidistrikt, men til hele politiet.

Torsdag klokken 10.14 skrev advokat John Christian Elden, som representerer politimester Geir Gudmundsen, dette til BT i en e-post:

— Vi vil nå lese rapporten grundig og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den. Politimesteren i Bergen er fortsatt politimester i Bergen så lenge han er politimester i Bergen.

Venter på Politidirektoratet

Elden reagerer sterkt på Humlegårds uttalelser.

— Det er ukjent for meg at politidirektør Humlegård er konge i Norge. Min klient Geir Gudmundsen er utnevnt av kongen og sitter inntil han selv eller kongen annet bestemmer, sa Elden senere på dagen til Dagbladet.

Like før klokken 15.00 skrev Elden i e-post til BT at Gudmundsen er innbeordret til Politidirektoratet (POD), men at denne innbeordringen slutter nå.

«Så jeg regner med at POD vil ta kontakt dersom de har noen ønsker om å forlenge denne slik at Gudmundsen eventuelt kan be om det mens fremtiden avklares.»

Takk til Schaefer

Politidirektør Humlegård ga varsler Robin Schaefer en unnskyldning og uforbeholden takk for at han meldte fra om feil i etterforskningen av Monika Sviglinskajas død i 2011.

— Jeg skulle gjerne sluppet som alle andre i denne saken å skulle gjennom en så smertefull periode. Og det er ikke slik at det er et Ikke endelig punktum i dag. Det slått fast at begått brudd på arbeidsmiljøloven. Jeg må be politimesteren sende saken til Spesialenheten som må vurdere straffereaksjoner, sa Humlegård.