Lysbakken og partikollega Karin Andersen står bak et forslag, som vil bli fremmet i Stortinget i morgen.

Umiddelbar stopp

— Regjeringen må sørge for umiddelbar stans i utsendelser av lengeværende asylbarn og deres familie, om de har vært her i tre år eller mer. Sakene må stilles i bero, sier Audun Lysbakken.

— En slik stopp i utsendelsen ble gjort både i 2004 og 2007. Det er mitt håp at de som står bak avtalen gjør det samme nå. Ellers risikerer vi veldig urimelige utslag ved at barn kan bli sendt ut før de får behandlet saken, legger han til.

Stor usikkerhet

— Det er også veldig stor usikkerhet rundt regjeringens avtale. Det vil ta tid å avklare om det er svært få eller en god del barn som vil bli omfattet av amnestiet. Barna og deres familier opplever nå både håp og frykt. Av hensyn til barna vil det være klokt å stoppe utsendelser - det vil gi trygghet inntil en endelig avgjørelse er klar, mener han.

— Regjeringen kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, sier Lysbakken og viser til at det var nettopp det som skjedde da de i 2006 ble instruert om å stille tilsvarende saker i bero, i påvente av regelverksendringer.

— Det bør også gjøres nå, sier han.

Borgerlig asylkompromiss

Rett før helgen kom Venstre og KrF til enighet med regjeringen om en omfattende avtale på asylområdet. Etter vanskelige forhandlinger, som ikke ble løst før statsminister Erna Solberg involverte seg, ble de fire borgerlige partiene blant annet enige om en ordning for lengeværende asylbarn og deres familier. Barn og familier med opphold i mer enn tre år, kan likevel få bli, selv om de har fått avslag på asylssøknadene. Det er knyttet en rekke forbehold til amnestiet.

Det er fortsatt ikke avklart hvor mange personer som vil bli omfattet av engangsløsningen. Den forrige regjeringen mente amnestiet ikke ville omfattet mer enn rundt 170 barn, men Venstre og KrF er fornøyd:

— I de siste åtte årene er det særlig to ting som har vært viktig for Venstre i utlendingspolitikken: At flere asylbarn får bli, og at det blir mer skjønn i saker om familiegjenforening. Nå har vi fått gjennomslag for begge deler, sa Trine Skei Grande (V) sist fredag.

-En bløff

KrF og V ble i fjor høst, gjennom Nydalen-avtalen, enige med H og Frp om å sikre en borgerlig regjering. Da ble asylamnestiet oversolgt. KrF-leder Knut Arild Hareide måtte senere be Audun Lysbakken om unnskyldning for å ha hevdet at det SV ikke fikk til på åtte år, klarte V og KrF å få til på 14 dager.

Tidligere justisminister Grete Faremo mente asylamnestiet var en tilnærmet bløff:

— Slik jeg ser det har keiseren knapt klær, sa hun.