• LOVENS STRENGESTE STRAFF: Aktor Ingvild Thorn Nordheim har lagt ned påstand om 21 års forvaring for Steven Dan Danielsen. Forsvarer Per Herman Thori-Aamot mener det holder med en lang fengselsstraff. FOTO: Marita Aarekol

Direkte: Rettssaken i Ålesund

Aktor ba om lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for Steven Dan Danielsen.