— Dette er mennesker som tar opp mottaksplasser og som er svært kostbare for Norge. Det er også en svært krevende gruppe som lager mer bråk og uro enn andre asylsøkere. De er også overrepresentert i forbindelse med kriminell virksomhet. Vi er svært fornøyd med resultatet, sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

I fjor vinter startet Utlendingsdirektoratet i samarbeid med Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda et prosjekt for å kutte ned tiden det tar å returnere asylsøkere til første mottakerland. Dublin-avtalen går ut på at asylsøkere skal tilbake til det første europeiske landet de kom til. (Se fakta)

Å være i Norge i månedsvis uten å kunne jobbe eller starte på livet sitt, oppleves belastende.

Likevel er det mange som prøver lykken i andre land. Dette har ført til hodebry for norske myndigheter som betaler millioner av kroner for å finansiere asylplasser for personer som egentlig skal ha søknaden behandlet et annet sted. I 2013 tok returene i gjennomsnitt seks måneder å gjennomføre. Nå tar arbeidet under to måneder.

Samler de som skal ut

Et av grepene som er gjort er å plassere personer som skal returneres på færre mottak som er sentralt plassert. Tidligere var disse personene spredd på over femti mottak fra Vadsø i Nord og Kristiansand i sør.

— Dette gjør politiets arbeid lettere. De bruker også mindre ressurser på hver person, da de kan returnere flere samtidig, sier Forfang.

Han viser også til at de tre etatene har begynt å samarbeide bedre, og funnet ut hva som gjør at selve overføringen av sakene har tatt så lang

Belastende uvisshet

Forfang mener raskere uttransporter også er en fordel for asylsøkerne.

— Å være i Norge i månedsvis uten å kunne jobbe eller starte på livet sitt, oppleves belastende, sier Forfang.

Han får støtte fra Jøran Kallmyr (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

— Ved hurtig retur fra Norge tilbake til det landet som skal realitetsbehandle asylsøknaden, vil man raskere få avklart sin situasjon og unngå å leve mange måneder i uvisshet i Norge, sier han.

Tid å spare

Forfang mener dette prosjektet viser hvor mye kortere det er mulig å gjøre prosessene i asylsakene.

— Vi håper dette stimulerer til at vi også korter ned tiden for andre saker. Dette viser jo hvor mye tid vi kan spare, dersom vi samarbeider bedre, sier han.

Jan Tore Sanner (H), Kommunal- og moderniseringsminister, gir onsdag ut en dusør til etatene for deres arbeid med å fjerne tidstyver.

— Nedkortingen av saksbehandlingstiden i dublin-sakene er imponerende. Jeg tror det er stort potensial for forenkling og raskere gjennomføring også i andre deler av statsforvaltningen, sier han.