• HARD KAMP: - For å seie det heilt enkelt: Eg orka ikkje meir, sa pensjonert politimann Dag Arne Guttormsen (i midten) i retten om kvifor han pensjonerte seg. Då 58-åringen gjekk av i fjor, hadde han kjempa sidan 2009 for å reinvaske seg for skuldingar om brot på teieplikta og dårleg dømmekraft. Advokat Erik Mjell og jurist Gry Berger frå Politiets fellesforbund er med han i Oslo tingrett. FOTO: Håvard Bjelland

- Politifolk sendt heim etter 17. mai-fyll i Kabul

Norske politimenn skal ha vorte sendt heim frå Afghanistan på grunn av fyll under ein 17. mai-fest på ambassaden i Kabul i 2008.