• KRITSERES: Sivilombudsmannen avdekker flere kritiske forhold ved Bergen fengsel i sin årsmelding. FOTO: ODD E. NERBØ

- Alvorlig sjikane og vold blant innsatte

Innsatte i Bergen fengsel skal ha vært isolert på cellen store deler av døgnet, flere dager i uken.