• NY SJEKK: Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav Hordaland (til v.) og forsker Silje Mæland ved Uni Research Helse gjennomfører pilotprosjektet med ny sjekk av langtidssykmeldte. FOTO: Ørjan Deisz

Nytt helseprosjekt skal få sykmeldte raskere tilbake i jobb

Nav i Hordaland ansetter nå egne leger som skal kikke på fastlegenes langtidssykmeldinger. Nav mener for mange blir gående for lenge sykmeldt.