Media ble utestengt fra dagens møte, men etter å ha snakket med gruppelederne i nærmere en time, inviterte ordføreren pressen inn på kontoret sitt.

— Det var et godt og konstruktivt møte. Jeg fikk både ris og ros, og ble fortalt at det var nyanser i kritikken. Men jeg har forbedringspunkter når det gjelder ledelsen av bystyremøtene, og det skal jeg ta til meg og forbedre, sier Drevland.

- Hvilke punkter er det?

— Det har jeg ikke tenkt å si. Men uansett hvordan jeg føler selv at jeg har fremstått, så kan jeg ikke ta hensyn til det. Hvis det er noen som har oppfattet min møteledelse som dårlig, så må jeg ta til meg det. Jeg må slutte å føle, og handle i stedet.

Flere brudd på rolle

Bakgrunnen for oppvaskmøtet var artikkelen i BT torsdag, der flere politikere i opposisjonen listet opp en rekke forhold med Drevlands møteledelse de mente brøt med hennes ordførerrolle. Blant annet:

Hun k

ommer med stadige stikk mot meningsmotstandere

H

un er ikke samlende nok

Drevland er unødig konfliktskapende

un lar sine egne følelser og sin egen politiske overbevisning ta overhånd

Hun har urimelig kort lunte overfor enkeltpersoner i opposisjonen, og spesielt kvinner

Drevland selv var overrasket over kritikken. Hun ba kritikerne dokumentere påstandene.

I dag sier hun at hun er mest lei seg over kritikken om at hun er et hinder for at de unge representantene tør å gå på talerstolen.

— Det er jeg veldig ulykkelig for. Vi har bare imponerende unge representanter, og jeg blir helt rørt over hvor velformulerte de er i bystyret. Jeg trodde jeg hadde formidlet det til dem, men skal i hvert fall gjøre det fra nå av, sier hun.

"Feige metoder"

«Hva er det med politikere som er demokratisk valgt av intetanende velgere og ikke kan være direkte og ærlige men bruke de feige metodene».

Denne meldingen la Drevland ut på Twitter halv tolv på kvelden etter onsdagens bystyremøte. BT hadde da konfrontert henne med kritikken fra en rekke gruppeledere i bystyret.

Hun ønsket ikke å kommentere twitter-meldingen i dag, men viste til temaet i dag kun var hennes møteledelse i bystyret.

At gruppelederne fra opposisjonen gikk til avisen, synes hun lite om.

— Denne måten å gjøre det på er ikke den mest sympatiske. Men jeg tåler det.

Åpenhjertig møte

Torstein Dahle, gruppeleder for Rødt, var en av dem som sto frem med kritikk mot ordføreren i BT. Også han var fornøyd med dagens møte.

— Det var et åpenhjertig og svært nyttig møte, som jeg tror vil bidra til at vi får en trygg og åpen debatt i bystyret, sier han.

Han sier at Drevland lovet å innta en mer nøytral rolle i bystyret.

— Det er ikke alltid slik at man selv er klar over hvordan man blir oppfattet, sier Dahle.

Har varslet før

Harald Schjelderup (Ap) avviser at han ikke har tatt dette opp med Trude Drevland tidligere. Opposisjonslederen tok det opp med ordføreren på kontoren hennes i 2012. I 2013 fikk de inn en merknad i protokollen der de kritiserte oppførselen hennes i et møte. Der skriver han blant annet:

«De forholdene vi påtaler i denne protokolltilførselen er i strid med reglementet og i strid med vanlig praksis for god og demokratisk møteledelse».

Også Dahle sier at denne problemstillingen er tatt opp med ordføreren tidligere. Dag Skansen, gruppeleder for Høyre, mener opposisjonen må bruke Forretningsutvalget, der gruppelederne fra de største partiene og ordføreren er medlem, til å ta opp episoder de er kritisk til.

— Vi møtes hver tirsdag, så det er jo bare å ta det opp der, sier han.

Nektes adgang

Da BT kom på rådhuset mandag ettermiddag fikk vi ikke komme inn i bygget. Stopp-ordren kom fra ordførerens kontor. På forhånd hadde vi bedt om å få delta på møtet, som fant sted på ordførerens kontor i 12. etasje. Da fikk vi beskjed om at møtet var internt.

Etter å ha påpekt at møter mellom gruppeledere og ordfører per definisjon er åpne, får vi følgende svar fra ordførerens kontor:

«Her må noen presiseringer til. Dette er altså ikke et møte, men det er innkalt til en samtale mellom ordfører og gruppeledere».

Mulig gråsone

Ekspert på Kommuneloven, jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, sier vedtaket om å lukke møtet «er i en gråsone».

— Men jeg tror ordføreren har sitt på det tørre.

Kommunelovens regler om åpne møter gjelder bare der folkevalgte kommer sammen som ledd i behandling av saker som det skal treffes vedtak om.

— Det ordfører ber om er vel en uformell samtale der man snakker igjennom kritikken av hennes møteledelse. En lik samtale kan hun ta med dem hun ønsker uten at lovens regler om møter slår inn.

BRA: Det var et åpenhjertig og svært nyttig møte, som jeg tror vil bidra til at vi får en trygg og åpen debatt i bystyret, mener Torstein Dahle i Rødt.
Marie Havnen