• HELDIGE: Ann-Kristin Rolland (til v.) og Berit Kanutte Haugland (til h.) har vore heldige og ikkje hatt mykje bruk for smertestillande medikament til sine små. FOTO: ODD E. NERBØ

Paracetamol kan gi læringsvanskar

Ny, svensk forsking viser at bruk av paracetamol kan påverke utviklinga av hjernen hjå foster og små barn, og svekkje effekten av stoffet i vaksen alder.