To til legevakt

To biler har kollidert i Sogndal.