Pengetørke for helsegründere

Bergenske Sarsia Seed er fødselshjelper for helsegründere, men har ikke hatt penger til å satse på nye selskaper siden 2010.