- Brass-NM sendes direkte på TV 2 Sumo for tredje året på rad. Hva er grunnen til at brassfolket satser så hardt på dette?

- Web-tv egner seg flott til å formidle det som skjer under NM, både på pc, tv, nettbrett eller mobil. Her får vi med både lyden og det visuelle. Det yter mesterskapet og deltagerne en rettferdighet som trykte medier aldri kan komme i nærheten av.

- Og så bruker dere sosiale medier i tillegg?

- Det koker på Twitter under mesterskapet. I fjor var hashtagen #nmbrass helt oppe blant de mest brukte på Twitter under mesterskapet. Og i år arrangeres vi for første gang en fotokonkurranse på Instagram. Det blir spennende å se hvordan det fungerer.

- Av 78 brassband som deltar er 27 fra Hordaland, de fire vestlandsfylkene stiller 48 til sammen. Hvorfor er den vestnorske dominansen så sterk?

- Dette har historiske årsaker. Det var her vestpå det hele startet. Folkehøyskolen på Manger var tidlig ute med sin brasslinje. Det bidro mye til at brassmiljøet bredte seg på Vestlandet. I tillegg har vestlendingen alltid vendt seg mot de britiske øyer, og her var rikelig med inspirasjon å hente. Så har vi naturligvis ildsjelene som sørget for at miljøet var levedyktig og vokste.

- Så nærheten til Storbritannia førte til brassband på Vestlandet, mens østlendingene ble inspirert fra andre steder og har med seg treblåsere i janitsjarkorpsene sine?

- Det grove bildet er i grunnen slik. Derfor har det også vært mange britiske dirigenter for vestnorske brassband. I elitedivisjonen under helgens NM er for eksempel seks av ti dirigenter britiske.

- Hvordan er alderssammensetningen i brassbandene?

- Det er nok slik at elitekorpsene har yngre medlemmer, så blir de gjerne litt eldre jo lenger ned i divisjonssystemet vi kommer. Veteranene orker ikke det kjøret som må til for å holde seg helt i toppen. Men vi har unntak. Bjørsvik Brass består for eksempel av «avdanka» musikere fra Eikanger-Bjørsvik, men rutinen og ferdighetene deres har ført dem opp i eliten.

- Hvor vanlig er det med profesjonelle musikere i brassbandene?

- Det er noen som har jobber i symfoni— eller militærorkestre. De er hjertelig velkommen, hvis de kan tenke seg å bruke fritiden på det samme som de gjør på jobb.

- Blir mange av de unge dyktige musikerne profesjonelle?

- Mange er dyktige nok til det, og det hender. Men det er så utrolig få faste jobber for messingblåsere og slagverkere, så nåløyet er veldig trangt. Men de beste elitekorpsene holder et så høyt nivå at også de beste musikerne får tatt ut potensialet sitt der.

- NM er årets høydepunkt i NMF?

- Det er ett av dem. Her samles 2400 musikere. NM janitsjar er større, det går i Trondheim. I samme by blir det korpsfestival med rundt 10.000 deltagere i sommer. Og vi har sommerkursene over hele landet. Men på Vestlandet og for brassfolket, er NM veldig sentralt.