Tillater utbygging av Eidfjord Resort

Regjeringen overprøver Fylkesmannens bekymringer for villreinstammen på Hardangervidda, og tillater utbygging av alpinlandsbyen Eidfjord Resort i Sysendalen.

Publisert Publisert

PÅ TOPPEN: Hensynet til villreinene på toppene rundt Sysendalen har utsatt det gigantiske turistprosjektet «Eidfjord Resort». Snøscooterfører Stein Petter Garen ser i retning Måbødalen og Grytehorgi. Foto: ROAR CHRISTIANSEN (arkiv)

  1. Leserne mener

Det betyr at selskapet Eidfjord Resort, som den tidligere IT-mannen Ivan Løvheim står bak, kan starte utbyggingen av milliardprosjektet, til tross for konflikt med den bevaringsverdige villreinstammen.

Milliardplanene ved inngangen til Hardangervidda har ligget på tegnebrettet i over fem år, og har fått en tøff behandling i møte med saksutrederne hos Hordaland fylkeskommune og Fylkes­mannen i Hordaland.

STORE PLANER: Milliardplanene ved inngangen til Hardangervidda har ligget på tegnebrettet i over fem år. Foto: Paal J. Kahrs Arkitekter / VY Communication (illustrasjon)

Helårs alpinlandsby

Nesten 600 dekar, som inkluderer alpinløyper og et senter, ble tatt ut av planen. Gondolbanen som skulle gå til fjelltoppen på 1111 meters høyde, og til det såkalte «Amundsen Viewpoint», er droppet og erstattet med stolheis.

Opplevelsessenteret som var planlagt på fjelltoppen, er flyttet ned i dalen og til alpinlandsbyen.

Skiløypene mot toppunktet mot Rundehaugen, er også trukket ned og bak grensen for villreinens område.

Det som står igjen er ideen om en helårs alpinlandsby med 560 boenheter i leiligheter og hytter, serveringssteder, gågate og hotell. Omfanget av alpinløyper er kuttet, mens alle langrennsløyper fremdeles er med.

STARTET BYGGING: Ivan Løvheim, som står bak Eidfjord Resort, sier utbyggingen tar til så snart snøen forsvinner. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Men deler av kommuneplanen som Eidfjord kommune utarbeidet for området, var fremdeles i konflikt med den regionale planen for Hardangervidda. Fylkesmannen påpekte at utbyggingen kunne få negative konsekvenser for villreinen, og sa nei.

Det er det 400 dekar store området i øst, øst for Drøllstølsbekken, som er det mest kritiske. Villreinen på Hardangervidda ferdes i dette området, som også er et sted for kalving.

La vekt på arbeidsplasser

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier saken har vært vanskelig, men at departementet mener en utbygging er viktig for å skape ny økonomisk aktivitet i Eidfjord.

ARBEIDSPLASSER TALTE MEST: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sier at Eidfjord Resort kan gi 75 nye arbeidsplasser, og tiltrengte helårsarbeidsplasser i Eidfjord. Foto: Eirik Brekke

– Men Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på de siste livskraftige bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Myndighetene påpeker selv at ulike typer inngrep og forstyrrelser har gjort villreinens leveområder stadig mindre og mer oppdelt?

– Ja, og derfor har dette vært en krevende sak. Av hensyn til villreinen setter planen derfor krav om tiltak for å redusere de negative konsekvensene. Blant annet skal toppheisene være stengt i kalvingstiden. De konkrete hensynene til villreinen og myrområdene ved Drøllstølsbekken må også innarbeides i reguleringsplanen, sier Mæland.

– En full utbygging av fjellandsbyen innebærer investeringer i milliardklassen. Tror du på et så stort turistprosjekt i Eidfjord?

– Jeg overlater til investorene å svare på om det er økonomisk grunnlag for prosjektet, men vi vet mulighetene er mange, og Eidfjord er viktig for turistsatsingen. Eidfjord Resort kan gi 75 arbeidsplasser, og det er viktig i kommunen som sliter med fraflytting, sier Mæland.

SYSENDALEN: Her ønsker Eidfjord Resort å bygge alpinlandsby. Foto: Agurtxane Concellon

Ønsker rask utbygging

Eidfjord-ordfører Anved Johan Tveit (Sp) er glad for avgjørelsen.

– Vi ønsker en rask utbygging, og forbereder nå en så hurtig behandling av detaljplanen for området som mulig, sier Tveit.

Ivan Løvheim i Eidfjord Resort sier utbyggingen kan ta til så snart snøen forsvinner til våren. Han vil ikke kommentere saken nærmere nå.

Publisert