Plukket ut for vindkraft, men kommunen sier nei

Hallvard Oppedal er ordfører i én av flere kommuner som mot sin vilje er utpekt som godt egnet for vindkraftverk.