– Eg har fått klar beskjed om at dette ikkje skal opp på veggen

Kva er eit heimelaga relieff-seglskutebilete frå 60-talet eigentleg verd? Og korleis er marknaden for 600 ugler?