Nye støykart

For første gang er det utviklet digitale støykart i Norge.