- Legger til rette for mer flystøy

SV mener byrådet selv er med på å skape støyproblemene fra Flesland, ved å legge til rette for ny vekst.