• PROVOSERER: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har provosert Kommune-Norge kraftig ved å oppfordre fylkesmennene til å bruke mer tvang. FOTO: JO STRAUBE

Ber Fylkesmannen bruke mer tvang

Med bruk av makt og tvang skal fylkesmennene få kommunene til å bygge høyere og tettere. Kommune-Norge ber dem holde fingrene fra fatet.