• IKKE SIKKERT: Tingrettsdommer Brit Marit Tveit har opplevd både utagerende atferd og trusler gjennom sine 16 år på jobb i tinghuset. - Vi har en sikkerhetsavdeling, men de arbeider i et bygg som ikke gir et utgangspunkt for å ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte, sier hun. FOTO: EIRIK BREKKE

Ansatte frykter for livet på jobb

Arbeidstilsynet varsler seks ulike pålegg etter et tilsyn i Bergen tingrett. Spesielt sikkerheten er en utfordring.