Vil bråket til livs

Etter å ha kartlagt støynivået i 27 kommunale barnehager, vil kommunen nå sette i verk tiltak for å begrense støyen.