• (1/3)
    Slik ser BIR for seg bossnedkastet på Øvre Korskirkeallmenning. FOTO: BIR

Slik skal bosspannene erstattes

Vågsbunnen kan få sitt eget bossug, også før bossnettet er utbygd.