• DEN LILLE BY MED DET STORE OMLAND: Carta over Districtet een Miil omkring Bergen afdeelt i sine Sogne. Kartet er fra Amtkartsamlingen, datert 1772, håndtegnet og i målestokk 1: 80 000. Originalkartet er oppbevart hos Statens kartverk. Studer det detaljrike kartet selv på kartverkets nettside for historiske kart: www.kartverket.no/kart/Historiske-kart/

Kart som kulturarv

Gamle kart - vakre og informative kunstverk! Nå kan du finne dem på nettet.