• SAMARBEID: Blir det en klynge av medieinstitusjonene i Bergen? Eller skal Bergens Tidende være i samme lokaler som i dag? ARKIVFOTO: Rune Berentsen

Går videre mot mediesamarbeid

Bergen kommune og Bergen Næringsråd skal i fellesskap sørge for fremdrift i arbeidet mot en mulig medieklynge i Bergen.