• HØGSKOLEN I BERGEN. Likestillingspris tilHIB. FOTO: Rune Berentsen.

Hyller Høgskolen i Bergen

Kvinner sto for nesten halvparten av publikasjonspoengene ved Høgskolen i Bergen i 2009.