• SMELL: Traileren står bom fast etter kollisjonen.FOTO: Hallgeir Torpe

Trailer og brøytebil støtte sammen

Nabo serverer boller til de ventende bilistene.