Disse har også vært sivilarbeidere

En rekke kjendiser innen sport, politikk og kultur har avtjent sivil verneplikt fremfor ordinær militærtjeneste. Her er noen av dem: