• JULENISSE: Helse- og sosialbyråd Lisbeth Iversen gir over dobbelt så mange sosialhjelpsmottakere juletilskudd i år i forhold til i fjor.

Sosialklienter får ekstra penger til jul

Alle sosialklienter i Bergen skal få juletilskudd i år, har byrådet bestemt. Men tilskuddet er mindre enn det var for noen år siden.