Kompiskjøring sørfra

Sambruksfelt blir sannsynligvis innført mellom Fjøsanger og Danmarks plass fra høsten.