• I RETTEN: Tre menn på 72, 44 og 49 år ble i Bergen tingrett dømt for overgrep mot to brødre. 72-åringen anket, men Gulating lagmannsrett avslo anken. FOTO: GUSTAV KVAAL (TEGNING)

Overgrepsdømt fikk ikke anke

72-åringen ble dømt til syv år i fengsel for overgrep mot to gutter. Nå er anken hans avslått.