Står fast på godshavn ved Flesland

Tross protester, bystyret ønsker fortsatt å plassere en ny godshavn på Flesland.