Hordalending med dobbel Lotto-flaks

Leverte to kuponger med samme tall med en feil. Fikk syv rette.