«Gjøa» endeleg i siget

Over ein månad forseinka er «Gjøa»-plattforma på veg til sitt rette element vest av Sogn.