Røykutvikling i Nygårdsgaten

Luktet røyk i bygningen, men brannvesenet fant ingenting.