Både AUF og Oslo Arbeiderparti har tidligere tatt til orde for å gi asylbarna amnesti, og lørdag sluttet lokallagene i Bergen og Tromsø seg til kravet om at Arbeiderpartiet snur i saken, melder NRK.

Avvist i Høyesterett

Utgangspunktet for det sterke engasjementet er at Høyesterett rett før jul avviste anken fra to asylsøkerfamilier som prøvde å få opphold i Norge.

Begge familiene har sterk tilknytning til Norge, og flere av barna er født og oppvokst her. 450 andre barn i Norge risikerer også å bli sendt ut av landet.— Vårt ønske er at man går ut med et amnesti og sørger for at en del av disse barna får bli i Norge. Mange av dem har en ukjent framtid å reise til, og vi mener at de har hatt et såpass langt opphold i Norge at de har tilhørighet til riket, for å sitere loven, sier Odd Rambøl, leder i redaksjonskomiteen på partiets årsmøte.

Også Tromsø Ap har hatt årsmøte lørdag og vedtatt en lignende appell. De ønsker også en lovendring for å hindre det de kaller en uverdig situasjon.

— Vi er skuffet over at UDI og Høyesterett har avvist de lengeboende asylbarnas sterke ønske om å få bli i Norge. Derfor ber vi regjeringen og Stortinget gi dem amnesti, sier lokallagsleder Elisabeth Steen.

«Ikke ri prinsipper»

Hun framholder at ungene er uskyldige, og at man heller må se på innstramminger i andre deler av regelverket for å hindre at situasjonen fortsetter.

— Jeg synes ikke man skal ri prinsipper og la det gå ut over ungene, sier hun.

Også Rambøl mener man ikke skal henge seg opp i lover og forskrifter, og heller gi amnesti på humanitært grunnlag. (©NTB)

Diskuter saken under: