• KOM TIL UNNSETNING: Tor Schei Hellesnes FOTO: ARNE HOFSETH

Satt fast i skiheisen da strømmen gikk