Konen: - Jeg kunne bli veldig sint

BT har snakket med fem personer som har havnet midt i gisselsituasjoner. Hvordan går det med dem?