- Skar det seg litt i dag?- Ja. Dårlig dag. Møkkadag.

Stemmen til unggutten knekker, den tøffe tonen han hadde da han kom inn i arresten er helt borte. Se unik video.