• ENIGE: Dag Skansen (H), Marita Moltu (KrF) og Tor Woldseth (Frp) er enige om budsjettet for 2015. FOTO: Marie Havnen

Enige om bergensbudsjettet

Høyre, Frp, KrF, Venstre og Byluftlisten er blitt enige om budsjettet for 2015.