Grieg er foreløpig største bidrags­yter til utprøvingen av såkalt cryoimmunterapi på 20 uhelbredelig syke mennesker med prostatakreft. Grieg yter en million, Friele 300.000 kroner.

- Vi er glade for at ting skjer i Bergen, men vi gjør ikke dette av patriotisme, sier Per Hagelien, styreleder i Grieg Foundation.

- Vi støtter dette fordi det er spennende forskning som vi tror kan gjøre en forandring, legger han til.

- Vi ønsker å støtte et internasjonalt høyt ratet prosjekt. Så gir det jo en ytterligere dimensjon at det gjøres i Bergen, sier kaffekonge og tidligere ordfører Herman Friele.

Fryse og stimulere

Forsøket med cryoimmunterapi ledes av professor og overlege Karl-Henning Kalland. Han har stor tro på den nye behandlingsmetoden.

- Vi skal være forsiktige med å love for mye, men hvis det virker slik vi har sett i andre mindre forsøk, kan vi få kreften til å gå tilbake, bedre pasientens allmenntilstand og redusere smerter, sier han.

Hvis det virker slik vi har sett i andre mindre forsøk, kan vi få kreften til å gå tilbake

Karl-Henning Kalland, overlege

Slik beskriver Kalland cryo­immunterapien. Behandlingen er todelt:

En spesiell nål plasseres i kreftsvulsten for å drepe deler av den gjennom frysing.

I tillegg hentes såkalte dendrittiske celler, som er viktige for kroppens immunsystem, ut av pasientens blod. Disse cell­ene blir stimulert og sprøytes deretter inn i den frosne delen av svulsten. Cellene sørger for at immunforsvaret går løs på kreftvev i hele kroppen.

Gave til hjemland

Behandlingsmetoden er utviklet av norskamerikaneren Haakon Ragde, som opprinnelig utvandret fra Odda. Kalland ble kjent med Ragde på forskningsopphold i Seattle. Den aldrende Ragde har gitt Kalland, gjennom selskapet Alden Cancer Therapy, lisens på behandlingsmetoden i Europa.

- Dette gjør Ragde fordi han ønsker å tilbakeføre forskningsresultatene sine til hjemlandet, forteller Kalland.

Forsøket som starter i høst skal først gjennom nødvendige godkjenninger. Prisen for å gi behandling til 20 pasienter er seks millioner kroner. 1,3 millioner er som sagt i boks, og forretningsutvikler Monica Lislerud ved Bergen Teknologioverføring er optimist med tanke på de resterende.

- Vi har positive signaler fra flere hold, sier hun.

Resultater om ett år

Utprøvingen på 20 pasienter i høst er et klinisk forsøk, der hovedformålet er å sjekke at behandlingen ikke er skadelig. Samtidig vil det vise seg om cryoimmunterapien virker som legene håper. Resultatene vil foreligge i løpet av ett år. Forsøket gjøres av et tverrfaglig klinisk team, forteller Kalland.

- Har dere ambisjoner om å kurere kreften?

- Ja, men sannsynligvis vil behandlingen være mer effektiv når den kan settes inn tidligere. Høstens forsøk skjer med pasienter som ikke lenger har nytte av standardbehandling.

- Kan potensielle deltakere melde seg?

- Nei, deltakerne blir plukket ut av kreftavdelingen blant deres pasienter etter nøye kriterier og informert og skriftlig samtykke, sier Kalland.