— Hvis man flytter inn i boligen som student fra en annen plass i landet er det ikke sikkert at de er klar over at de bor i et potensielt rasfarlig hus, sier seksjonsleder i Bergen kommune, Øystein Andersen.

Nå har har kommunen varslet bøter i millionklassen. Hvis huseier Greve-Isdahl verken får sine leietakere til å flytte ut eller klarer å dokumentere at bygget de oppholder seg i er trygt, truer kommunen med bøter på over 70 000 kroner per leilighet. Dette utgjør potensielle bøter på over en millioner kroner for Greve-Isdahl. I tillegg kommer daglig bøter på 1000 kroner per leilighet hvis Greve-Isdahl ikke retter seg etter kommunens krav.

Dette fremkommer i Bergen kommunes varslingsbrev sendt til Greve-Isdahl 12. august. I brevet gis Greve-Isdahl en svarfrist på en måned. I samme brev skriver kommunen at det er stor usikkerhet angående «byggets bæredyktighet» og at det kan være farlig å oppholde seg i. I 2009 ble nemlig 15 av leilighetene Greve-Isdahl nå leier ut fraflyttet på grunn av rasfare som følge av setningsskader på bygget.

— Alvorlig

— Ut fra de opplysningene vi har fra 2009, ser vi alvorlig på saken. Den gangen ble de berørte leiligheter fraflyttet og vi er ikke kjent med om det er foretatt utbedringsarbeider etter dette, sier Andersen.

Andersen understreker at kommunen i første omgang ønsker å undersøke og klargjøre situasjonen, før bøter blir aktuelt.

Kommunen har helt bevisst satt en svært høy sum på de potensielle bøtene.

— Tvangsmulkten vi nevner er høy, men det har vi gjort helt bevisst. Tvangsmulkten må være høyere enn leieinntektene, for at den skal ha den ønskede effekt.

- Overrasket

Greve-Isdahl sier han ble overrasket over kommunens varslingsbrev. Han vil formelt overta Ladegårdsgaten 64-76 i morgen.

— Det er totalt overraskende at kommunen trekker frem dette brevet, det baserer seg på det man visste i 2009. Siden da har det blitt brukt millioner av kroner på rapporter. Vi har gjort jevnlige målinger av setningsskadene. De viser at bildet er uendret, leilighetene har vært bodd i lenge uten at kommunen har løftet en finger eller brydd seg om ytterligere tilsyn.

Greve-Isdahl mener at huset er helt trygt å bo i og at rapporter som ble gjort etter Multiconsults rapport fra 2009 viser dette.

— Etter vår vurdering er huset trygt å bo i. Mange år med utredninger og overvåkning understøtter også dette videre, blant annet rapporter fra Sweco og Instanes Polaris. Historien viser nemlig at utviklingen nærmest opphørte og at resultatet slett ikke er så alarmerende for det ene hjørnet.

— Hva vil skje med de som bor der. Kan de bli nødt til å flytte ut?

— Det må vi ta stilling til senere.