• (1/2)
    ULYKKESSTEDET: Rullestolen kjørte ut av Fjellveien like ved krysset til Tippetue. FOTO: PÅL ENGESÆTER

80-åring utfor med rullestol

Mannen havnet 5-6 meter nedenfor veien. Ble sittende fast i flere timer.